Lế khai giảng năm hoc mới 2014-2015

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 Khép lại năm học 2013-2014, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh, sự tận tuỵ đầy trách nhiệm của các thầy cô giáo, sự quan tâm của hội phụ huynh và sự chia sẻ của bè bạn xa gần, cùng sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Phòng GD-ĐT, trường TH Kỳ Nam tiếp tục duy trì tốt chất lượng giáo dục toàn diện của mình.

  Năm học 2013 – 2014  hoạt động thi đua dạy tốt của giáo viên trường THKỳ Nam tiếp tục được đẩy mạnh, đội ngũ giáo viên của nhà trường tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn vững vàng của mình bằng những kết quả cụ thể như sau:   

Năm học vừa qua nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

-         Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 33/33 em, đạt 100%.

-         Huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

-  Chất lượng dạy học giáo dục từng bước được nâng cao dần:

Tham gia thi toán tuổi thơ cấp huyện , có 3 em đạt giải 3 (Đặng Trọng Hiếu; Đặng Trà Vy; Nguyễn văn Chiến- Lớp 5A); Thi AATGT cấp huyện có 3 em đạt giải khuyến khích ; Tập thể đạt giải 3.         

 + HS giỏi cấp trường: 56 = 26,4%, HS khá (TT): 79 = 37,3%,

           (Tổng khá, giỏi: 63,7% /  Chỉ tiêu: 61%  - Tăng 2,7%).

         + Lên lớp: 209/ 211 = 99,0%;  HTCTTH:   33/33= 100%

         * Giáo viên đạt:

        + GVDG Huyện: đạt 6 đ/c.

        + Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 16/21 GV = 76,2 %

        + Lao động tiên tiến:  25/27 = 92,6 %.

        + XL chuẩn nghề nghiệp GVTH: Loại XS: 8  -Loại khá:13 -TB:1

        + Chiến sỹ thi đua cơ sở: 5đ/c; SKKN bậc 3: 7 sáng kiến/ 7 GV.

          Niềm vui lớn nhất, niềm hạnh phúc nhất của chúng ta là 10 phòng học cao tầng đang được XD, gần được hoàn thiện.

Trường TH Kỳ Nam  đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của Phòng GD &ĐT Tân Kỳ, sự giúp đỡ của Đảng bộ và UBND xã Kỳ sơn, các ban ngành đoàn thể trong xã, của Hội CMHS của trường, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng hết mình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững và phát huy tốt những thành tích trong năm học 2013 – 2014. và có những chuyển biến lớn mạnh trong chất lượng giáo dục toàn diện, tu sửa nâng cấp CSVC cho nhà trường, phấn đấu để đạt trường chuẩn quốc gia trong thời gian sớm nhất

Năm học 2014– 2015, Trường TH Kỳ Nam có 214 em/ 12 lớp.  Trong đó HS nữ 100 em; KT:1em; Dân tộc:2 em.

CBGV có 24 đ/c. Trong đó: BGH: 3; GV 18; PV: 3 đ/c

1. Nhà trường tiếp tục Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục,  "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo",

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cụ thể là: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên; Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2. Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu chØ ®¹o vÒ qu¶n lý ch­¬ng tr×nh d¹y häc, gi¸o dôc 2 buæi/ngµy theo hướng thc hin quyn tù chñ ca mçi nhµ tr­êng. Tổ chức dạy học Tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục;Tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Triển khai diện rộng mô hình dạy học theo Dự án “Bàn tay nặn bột” đối với các bài học, môn học phù hợp; Vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển các năng lực của người học. Đổi mới đánh giá học sinh theo hướng chú ý khuyến khích sự nổ lực mỗi cá nhân HS bằng nhận xét của GV.

3.Thực hiện tốt công tác phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp học để thực hiện nhiệm vụ PCGD-CMC trên địa bàn một cách có hiệu quả.

   4. Thực hiện xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia. Tham mưu với chính quyền địa phương về lộ trình đạt chuẩn, cố gắng hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ theo lộ trình. Rà soát  các tiêu chí, tiêu chuẩn đã đạt, chưa đạt. Phấn đấu đạt trong năm học tiêu chuẩn 1,2 và 5. Từng bước phấn đấu các tiêu chuẩn còn lại.

   5. Tích cực bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CB quản lý. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011. Tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Đẩy mạnh việc phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. Tham gia có hiệu quả các hình thức giao lưu học tập: Violimpic toán trên mạng, Toán tuổi thơ, tiếng Anh tiểu học; tổ chức các câu lạc bộ bộ môn để học sinh học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng. Tích cực nâng cao chất lượg các môn tự chọn và bồi dưỡng năng khiếu cho HS đạt kết quả cao nhất.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra nội bộ trường học, tăng cường công tác kiểm định chất lượng để công khai chất lượng giáo dục; thực hiện tốt 3 công khai theo quy định của Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT.

   6. Thùc hiÖn nghiªm tóc vµ cã s¸ng t¹o kÕ ho¹ch GDNGLL Tổ chức các chủ điểm theo tháng phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi. Xây dựng thư viện nhà trường, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức “Ngày hội đọc” nhằm xây dựng văn hóa đọc trong học sinh tiểu học.

 7.  Triển khai thực hiện tốt về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nhà trường chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trường, và chi hội PHHS các lớp trong toàn trường  đã đóng góp, hỗ trợ cho nhà trường dưới mọi hình thức. Tham mưu UBND c¸c cÊp ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chñ tr­¬ng x· héi hãa nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc x· héi cho môc tiªu t¨ng c­¬ng CSVC tr­êng häc và hỗ trợ cho các hoạt động các thành tích của nhà trường trong suốt năm học.

8. T¹o ®iÒu kiÖn tèt cho c¸c ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng ho¹t ®éng tèt. Cã sù phèi kÕt hîp nhÞp nhµng, ®ång bé hiÖu qu¶. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ nhà trường.

 Tích cực tham gia các hoạt động xã hội của nghành và địa phương phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, góp phần xây dựng quê hương.

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

Tin mới

  • Giới thiệu cấu trúc đề KT cuối kì II- lớp 5Giới thiệu cấu trúc đề KT cuối kì II-  lớp 5 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: TOÁN- KHỐI 5 (Thời gian: 40 phút ) Họ và tên: .....................................................Lớp 5…
  • ý nghĩa ngày 30-4ý nghĩa ngày 30-4 Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.
  • THÔNG BÁO SHCM TUẦN 27THÔNG BÁO SHCM TUẦN 27 Trao đổi về sử dụng bản đồ trong dạy LS,địa lớp 4,5; trao đổi cách ghi nhận xét sổ theo dõi HS.
  • Thực hiện phòng dịch ho gàThực hiện phòng dịch ho gà Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh răng miệng, mũi họng để phòng nguy cơ lây truyền bệnh hô hấp cho trẻ em. Nếu có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ bệnh ho gà ccho HS nghỉ học, cách ly và thông báo cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
  • Thực hiện phòng dịch ho gàThực hiện phòng dịch ho gà Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh răng miệng, mũi họng để phòng nguy cơ lây truyền bệnh hô hấp cho trẻ em. Nếu có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ bệnh ho gà ccho HS nghỉ học, cách ly và thông báo cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Tin mới của phòng

Văn bản mới từ phòng

Thăm Dò Ý Kiến


Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Bình chọn
Xem kết quả

Thống Kê Truy Cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 3

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27,073